Under 2017 fokuserar Regnskogsföreningen på det större samarbetet i karibkorridoren i norra Amazonas (läs mera utifrån länkarna till höger). Våra samarbeten bygger alltid på en långsiktig relation där vi känner våra samarbetspartner och regelbundet följer upp deras arbete.

Vi eftersträvar i möjligaste mån att finansiera projekten med medel från Forum Syd (vilka får finansiering från Sida), med en egeninsats om 10% som samlas in genom bidrag och donationer direkt till Regnskogsföreningen. Som medlem bidrar man genom medlemsavgiften och eventuellt genom ytterligare frivilliga bidrag. Detta innebär att när du bidrar till Regnskogsföreningens arbete så tiodubblas insatsen; donerar du 100 kr får projektet 1000 kr. Föreningens administration finansieras genom Forum Syds separata bidrag, och alla i föreningen arbetar ideellt. Läs mer om uträkningen här.

Tidigare har Regnskogsföreningen varit engagerade i ett stort antal regnskogsprojekt i Sydamerika, vilket du kan läsa om under "Tidigare projekt" i menyn till höger.