Nya hot mot regnskogen april 2018

mosaik 2

Jungfrulig regnskog I Mosaiken

Ett nytt projekt för att bemöta hotet mot de så kallade "Mosaikreservaten" i Karibkorridoren har nyligen initierats av ECAM i samarbete med den brasilianska miljöorganisationen Imazon. Tack vare ett nyetablerat samarbete med föreningen Rädda Regnskog och ett ökat bidrag från Regnskogsföreningens huvudsakliga donator har ett riktat projekt kunnat initieras för att skydda Mosaikreservaten från exploatering. De största hoten kommer av ett byte på politisk nivå, vilket riskerar släppa loss både laglig och illegal exploatering av områdena.

Projektet går ut på att skapa ett nätverk mellan de miljöansvariga i Mosaiken, stärka miljömyndigheterna och Miljöråden i de nio kommunerna i Mosaiken samt skapa en kommunikationsstrategi för att belysa fördelarna med reservaten, som är sårbara inför den illvilliga diskursen från den troliga kommande politiska ledningen.    

Med drygt tio miljoner hektar regnskog står ofattbara värden för biologisk mångfald och klimat på spel. Slås korridoren sönder, kan också urfolkens och de federala reservatens regnskogar hotas på sikt.

Calha Norte regionen I norra delen av delstaten Para, som rymmer en yta motsvarande 2½ gånger Sveriges, består av nio kommuner på den norra sidan av Amazonasflodens strand, och sträcker sig norrut till Brasiliens gränser till Guyana, franska Guyana och Surinam. Regionen har en av de mest jungfruliga delarna av Amazonas regnskogar. Floderna som rinner söderut mot Amazonasfloden har en mängd forsar och vattenfall som gör dem otillgängliga för alla utom lokala urfolk och Quilombolas. P g a sin otillgänglighet har regionen ännu inte utsatts för den massiva avskogning som skett i de delar söder om Amazonasfloden som i Brasilien benämnds bågen av avskogning.