Hur kan man allra bäst motverka ökad skogsskövling i denna del av Amazonas? Det absolut största hotet är icke hållbar boskapsuppfödning. Men om man lyckas med hållbar uppfödning behöver inte mer skog skövlas, och bönderna får dessutom ökad inkomst!

Regnskogsföreningen arbetar sedan 2018 aktivt med att lära ut hållbar metoder till boskapsuppfödare i Amazonas.

Lär mer genom denna film.