Peter1

Peter Philip, Regnskogsföreningens största donator

Peter, tack vare ditt generösa bidrag kan Regnskogsföreningen driva stora projekt i Amazonas; projekt som i nuläget skyddar regnskog motsvarande nästan 2/3 av Sveriges yta. 

Berätta, hur började ditt miljöintresse?

- Det började för över trettio år sedan, då jag förstod att vi håller på att kväva vår planet. Det skrevs alarmerande artiklar i svensk dagspress, men det var ytterst få som reagerade. Det var smärtsamt att förstå att ingenting skulle förändras om inte alla tog sitt personliga ansvar för att skydda vår planet. Redan tidigt insåg jag att miljöproblemen inte är ”där borta” utan att de är globala och påverkar oss alla. Om vi inte skyddar regnskogen kan vi inte heller skydda den biologiska mångfalden, som många pratade om då.

När den första miljöbilen kom, Toyota Prius, så köpte jag den. Samma år gjordes en nylansering av den så kallade ”hundkojan”, utan något miljötänk alls, och under första året såldes 4000 hundkojor men bara 400 Prius. Det visar på det låga miljöintresset.

På den tiden högg man främst ned regnskog för att använda virket, men sedan började man också bränna ned skogen. Ranchägarna behövde allt mer skog för sitt kreatur och urfolken försvann.

Hur kom du i kontakt med just oss i Regnskogsföreningen?

- Amazonas är världens största regnskog, och det är där jag vill satsa. Jag bestämde mig för att donera 5 % av mitt företags årliga vinst till projekt som skyddar regnskog i Amazonas. På den tiden hade mitt företag en begränsad omsättning och vinst, och det oroade mig att inte kunna göra någon större skillnad. Jag tog då kontakt med en av mina leverantörer i Brasilien, som också visade sig vara miljöintresserad och tog reda på vad vi kunde göra. Jag åkte till Brasilien där jag besökte flera miljöorganisationer, varav en berättade om möjligheten att donera till en svensk organisation som genom medel från Forum Syd kunde mångdubbla insatsen. Det var då jag kom i kontakt med er som sedan blev Regnskogsföreningen!

Jag tycker om att höra om de framgångar som skett, till exempel hur allt mindre skog bränns ned. Jag läste att den totala ytan regnskog som inte bränts ned motsvarar hela Nordens koldioxidutsläpp! Det gör mig så glad att vara del av det skyddet.

Finns det något resultat som stått ut lite extra i projekten?

- Det finns alltid mycket spännande i projektrapporterna, och ett resultat som stod ut var den ökade mjölkproduktionen som en mindre bonde uppnått genom att använda de tekniker som lärs ut genom projektet. Från att använda 21 hektar till sina 15 kor behöver han nu bara 4,6 hektar, och korna producerar dessutom mera mjölk! Det betyder att han från att ha producerat 1 130 liter mjölk per hektar nu producerat 7 935 liter mjölk per hektar, det är fantastiskt! Nu gör de ost också. Deras inkomster har ökat åtta gånger!

Tidigare var de tvungna att ta ned mer skog för betesmark, men det behöver de inte längre. När fler av även de stora ranchägarna, utöver de som redan arbetar enligt de nya metoderna, ansluter kommer det att göra stor skillnad för bevarandet av regnskogen. När de stora ranchägarna har ekonomiska fakta från sina egna arealer kan de i sin tur påverka såväl andra ranchägare samt lokala och statliga politiker.

Har du själv besökt regnskog någon gång?

- Nej, inte än, och av miljöskäl vill jag vara restriktiv med resandet. Men den dag som jag får en god anledning att resa till Brasilien vill jag göra flera saker: ta en djungelpromenad i Amazonas och se skillnaderna mellan en orörd skog och en skövlad, träffa de människor som på plats gör det tuffa arbetet för att bekämpa förstörelsen, se de vandrande sjöarna i Bahía och att besöka en paradisö utanför Brasiliens kust.

Det politiska klimatet hårdnar alltmer runtom i världen, och även i Brasilien. Brasilien är nu en av de farligaste platserna i världen för miljöaktivister. Vad tänker du runt det?

- Vi har ju ingen planet B… Helst ska vi inte lägga oss i andra länders angelägenheter, samtidigt som avskogningen är ett globalt hot. Därför är det vår skyldighet att påverka!

 

Intervju den 10 april 2019 med Peter Philip, Erteco Rubber & Plastics AB. 5% av Ertecos årliga vinst avsätts till Regnskogsföreningens arbete.