Skogen är viktig för oss människor, både för vår återhämtning i vår direkta närhet lokalt där vi bor i Sverige och för de ekosystemtjänster skogen ger runtom i världen. Bland annat så är jordklotets klimat beroende av de luftströmmar Amazonas skapar och den art- och kemidiversitet som finns i skogen är ett ovärderligt bibliotek för nutida och framtida utmaningar. Den artrika skogen blir allt mer ansatt av olika bioenergiprojekt och av markanvändning för bete. Skogen riskerar ständigt att avverkas för att ersättas av artfattiga trädplantager, monokulturer och improduktiva betesmarker. Bilda gärna en grupp lokalt där du bor för att skydda skogen i Sverige och runt om i världen. Något du kan göra för att vi i Sverige ska minska belastningen på den hårt ansträngda skogen i Amazonas, är att uppmana affärer att inte sälja nötkött från Brasilien.

Kopiera gärna förslagstexten nedan och skicka till de affärer som säljer nötkött från Brasilien eller de affärer som har otydlig ursprungsbeteckning. Eller skriv ett eget e-post-meddelande och fråga varför de säljer nötkött från Brasilien. Det går också att klistra in texten i affärernas kontaktformulär på internet.

Det är enkelt att kontrollera om dina affärer säljer märkt nötkött från Brasilien genom att gå in på affärens online sida och titta under kött eller nötkött. Kött kan även säljas där endast förpackningslandet anges. Då kan man fråga efter landet där djuret föds upp.

 

Kopiera gärna nedan text och skicka från din e-post:

Hej!

Jag brukar handla hos er men har nu upptäckt att ni säljer nötkött från Brasilien. Boskapsuppfödning utgör ett stort och direkt hot mot regnskogen i Amazonas och i förlängningen mot hela den levande planeten. Jag överväger nu att helt sluta att handla från er så länge det finns nötkött från Brasilien i er affär. Även om inte all boskapsuppfödning sker på tidigare regnskogsmarker i Brasilien så driver försäljningen på en efterfrågan av kött från Brasilien, vilket orsakar ytterligare avverkningar av regnskog för att skapa nya ineffektiva betesmarker.

Jag vill gärna fortsätta att handla hos er men de här frågorna är mycket viktiga för mig. Återkom gärna med information om hur ni planerar att agera!

Vänliga hälsningar,

 

Alternativ:

Hej!

Jag brukar handla hos er men har nu upptäckt att ni säljer nötkött där uppfödningslandet inte tydligt framgår. Boskapsuppfödning i Brasilien utgör ett stort och direkt hot mot regnskogen i Amazonas och i förlängningen mot hela den levande planeten. Jag överväger nu att helt sluta att handla från er när det är otydligt i vilka länder nötdjuren är uppvuxna, så länge det bara står senaste förpackningsland. Även om inte all boskapsuppfödning sker på tidigare regnskogsmarker i Brasilien så driver försäljningen på en efterfrågan av kött från Brasilien, vilket orsakar ytterligare avverkningar av regnskog för att skapa nya ineffektiva betesmarker.

Jag vill gärna fortsätta att handla hos er men de här frågorna är mycket viktiga för mig. Återkom gärna med information om hur ni planerar att agera!

Vänliga hälsningar,