Under mer än tio år hade det brasilianska ursprungsfolket uru-eu-wau-wau tillgång till en sjuksköterska på plats i sina byar genom svenskt stöd. New Hope Reseindustrins barnfond bidrog ekonomiskt. Sedan stödet startade har inte ett enda barn dött, men många har fötts och fått den vård de behövt.

Folket har haft mycket högre hälsa än någonsin sedan kontakt, med en 90% reducering av diarrésjukdomar, en dryg halvering av luftvägsinfektioner och hudinfektioner. Folket har bättrat sin sopsortering och har färre skadedjur (råttor), och de har fått ökad förståelse för moderna materials skadliga effekter på sin egen hälsa och miljön (batterier, plast, metaller, målarfärg, mediciner). De har också fått ökade insikter i hälsovådliga effekter av modern matkultur (socker, salt, industriellt kött mm) vilket är nytt för detta fortfarande nyligen kontaktade folk.