Det finns än idag ett antal ursprungsfolk som fortfarande lever långt från resten av vårt samhälle. Det är folk som aldrig frivilligt varit i kontakt med det moderna samhället, utan i vissa fall kommit i kontakt av misstag eller av nöd, och sedan återgått till att frivilligt leva isolerat. Folken har många gånger utsatts för massaker av personer som vill komma åt deras mark, då lagen i Brasilien säger att den mark som är bebodd av ursprungsfolk också tillhör dem. Det är därför mera effektivt att radera ut de folk som lever där. Som konsekvens består många av folken idag ett mycket begränsat antal människor, där vissa språk bara talas av ett tiotal personer. Ett folk i södra Rondônia, Brasilien, består av ca 300 personer medan ett annat i närheten består av en enda person, den så kallade ”gropindianen”, som levt ensam sedan mitten av 90-talet. Hans hela folk massakrerades av personer som är kända av polisen, men eftersom folket inte var registrerat kunde ingen fällas för dådet. Det finns flera liknande fall och massaker pågår än idag i vissa delar av Amazonas, vilket är anledningen till att det är viktigt att registrera isolerade folk. Idag har man dock insett att man måste respektera folkens ovilja att ha kontakt, och därför registrera folken utan att ta kontakt.

I flera år stödde Regnskogsföreningens medlemmar ett samarbete med frivilligorganisationen Kanindé och den brasilianska indianskyddsmyndigheten FUNAI för att lokalisera och därmed kunna skydda de isolerade folken från ofrivillig kontakt. Processer för att skydda nyligen kontaktade folk ingick.

Länkar till: