barnmorskor 3

Mitt inne i Amazonas regnskogar lever idag ett antal relativt isolerade ursprungsfolk. Avståndet är på gott och ont; folken har möjlighet att behålla sin kultur och leva i den miljö som de valt, samtidigt som de är långt från utbildning och sjukvård. I takt med att den äldre generationen försvinner går den traditionella kunskapen förlorad. I byarna finns oftast en kvinna som agerar barnmorska, sällan fullärd då hennes företrädare gått bort i förtid. Hon behöver kombinera sin kunskap med andra traditionella och moderna kunskaper för att kunna förlösa kvinnor ute i byarna, ibland flera dagsresor in i regnskogen.

Regnskogsföreningen har tillsammans med New Hope genomfört ett drygt tvåårigt projekt i regionen Médio Purus i delstaten Amazonas i Brasilien. Kvinnor som agerar barnmorskor från 29 byar fick möjlighet att utbyta erfarenheter och lära varandra nya metoder, samt vidareutbildas inom preventiv vård av gravida och nyfödda. Mötena gav också ökad förståelse mellan sjukhusen och ursprungsfolkens sätt att hantera mödravård. I mötena deltog även indianskyddsbyrån, hälsomyndigheten, indianhälsomyndigheten, regionens sjukhus och frivilligorganisationer. Barnmorskorna förde därefter vidare sina kunskaper till de 96 byar som finns längs floden Purús. Drygt 200 assisterade förlossningar ägde rum under projektets gång, och alla barn eller mödrar har överlevt.

Avståndet till resten av samhället är långt, ibland flera dagar med båt längs små floder, vilket speglar folkens behov av att behålla sin kultur och leva i den miljö som de valt. På samma gång innebär det att de befinner sig långt från resten av samhällets utbud, som utbildning och sjukvård. I takt med att den äldre generationen försvinner går traditionell kunskap förlorad.

Traditionell kunskap är viktig i de avlägsna byarna inte minst när det gäller hälsa. Oftast finns där en kvinna som agerar barnmorska, sällan fullärd då hennes företrädare gått bort i förtid. För de allra mest sårbara – nyfödda barn – kan adekvat vård vara avgörande. Inom projektet som stöds av New Hope har man som målsättning att värdesätta och legalisera traditionella barnmorskors kunskap, samt att föra den vidare till de yngre generationerna. Genom att kombinera denna kunskap med moderna metoder som kan anpassas efter förhållandena i byarna har man kunnat använda det bästa ur båda världar.

barnmorskor 1

Under projektet 2014 samlades man både internt och externt för att stärka barnmorskornas kunskap och roll. I möten med SESAI (Speciella sekretariatet för ursprungsfolks hälsa) och delstatsregeringen har man satt upp samarbeten för att kunna arbeta mera långsiktigt i frågan. Utöver det konkreta projektet har ökad förståelse för varandras förutsättningar och för ursprungsfolkens rättigheter varit högt på agendan på dessa möten. Brasiliansk lagstiftning är i många fall bra, och utmaningarna ligger främst i att sprida kunskap om vad folken har rätt till och se till att de verkligen får det. Detta gäller inte minst barnen, vilka har rätt till utbildning och hälsovård men sällan har tillgång till det i praktiken. Denna typ av möten bidrar till att förändra barnens villkor framöver, även om det är en lång process, och resultaten kan ses som en oväntad extraeffekt av projektet.

barnmorskor 2

Man har även fortsatt samarbetet med det lokala sjukhuset för att öka förståelsen för respektive arbetssätt och se till att de speciella behov som ursprungsfolken har tas om hand.

Två stora möten med folken längs floden Purús ägde rum, där man nu lyckades få med några av de allra mest isolerade byarna. Vid det största mötet deltog sex etniska grupper: Palmari, Apurinã, Banawa, Jamamadi, Madiha Deni och Jarawara, med totalt 44 barnmorskor och drygt 55 inbjudna representanter från byarna, officiella myndigheter och civila samhället (NGO). Det stora antalet deltagare visade på att projektet nått framgång och att det finns intresse för att stärka ursprungsfolkens situation vid barnafödande och spädbarnens hälsa.

barnmorskor 6

Under stormötena gavs presentationer, demonstrationer och tillfälle till djupdiskussioner gällande graviditet, relaterade sjukdomar, prematur födsel, förlossning och dess eventuella komplikationer, hygien, nutrition för modern och spädbarnet, spädbarnsvård och familjehälsa. De sex olika etniska folken delade med sig av sina metoder och erfarenheter, vilket i första hand är nödvändigt för att stärka kompetensen hos barnmorskorna men också för att värdesätta deras kunskaper. Förlossningskit delades ut till barnmorskorna, vilket ger dem bättre verktyg för att hantera eventuella komplikationer.

Barnmorskorna för vidare sina kunskaper till de 96 byar som finns längs floden Purús. Minst 100 barn föddes under 2014.

Projektstödet innebär att de mest utsatta bland ursprungsfolken – havande kvinnor och deras nyfödda barn – får större möjlighet till överlevnad och en hälsosam start i sina liv.

Detta projekt genomförs i samarbete med New Hope i Sverige samt AMIMP och Kanindé i Brasilien.

/Teresa Soop, Regnskogsföreningen 2015-04-12