I Am Amazon: Discover your connection to the rainforest with Google Earth

Upptäck Amazonas regnskog genom Google Earth.

Ecam

Ecam är Regnskogsföreningens samarbetspartner lokalt i Brasilien, vilka vi samarbetat direkt med sedan 2013. I närmare ett årtionde dessförinnan har medlemmar från bägge föreningar dock varit i kontakt genom tidigare engagemang. Ecam en etno-miljöorganisation verksam i Amazonas sedan 2002, har särskilt inriktat sig på samverkan med urfolk och quilombola, och har utvecklat en god kompetens gällande deltagande kartering, skötselplaner och skyddsarbete. 

Kanindé

Kanindé har sedan 1992 arbetat hårt med att stärka urfolk i deras kamp för sina rättigheter. Regnskogsföreningen och dess medlemmar har samarbetat med dem sedan start i olika omgångar, och ett nytt samarbete initierades via Ecam under 2021. 

Idesam 

Idesam har i över 15 år varit aktiva i regionen och blev 2020 utsedda till landets främsta miljö-NGO (non-governmental organisation). Regnskogsföreningen initierade ett samarbete under våren 2022 för att stärka folk i södra delen av delstaten Amazonas. 

ViaVerde

ViaVerde är en konsultfirma som fokuserar på hållbart lantbruk, och genom Regnskogsföreningens samarbete med Ecam har de ingått i vårt tidigare samarbete. Sedan 2022 har vi dock ett direkt samarbete med dem för att ställa om till hållbar nötdjursuppfödning. 

ForumCiv

ForumCiv är en partipolitiskt och religiöst obunden biståndsorganisation med runt 140 medlemmar, varav Regnskogsföreningen är en. Vårt stora projekt får finansiering via ForumCiv.

FUNAI

Fundação Nacional do Índio - FUNAI- är Brasiliens statliga indianskyddsmyndighet.

Imazon

Imazon är en icke vinstdrivande forskningsorganisation i Brasilien som arbetar med hållbar utveckling i Amazonas.