Mosaiken

"Den värld vi vill ha"

Bakgrund

Mosaiken är ett stort brokigt område i Karib bestående av flera reservat där vi bl.a. har varit engagerade i skyddet av Trombetas, Paru och Faro-reservaten, på totalt 7 miljoner hektar. I dessa reservat har man haft stora problem med invasioner och det är nedhugget fram till gränserna på många ställen. I Trombetas och Faro-reservaten finns idag detaljerade arbetsplaner för att skydda regnskogen, dock inte för det största reservatet, Parureservatet. Idag jobbar vår nya partner, O Mundo Que Queremos, med skydd av området.


Samarbetspartner

Miljöorganisationen O Mundo Que Queremos arbetar för att främja hållbar utveckling i Amazonas. Organisationen har funnits sedan 2013. 


Skyddade områden

Fokus ligger på Parureservatet i Karib.


Målsättning

Stödet utgörs av fyra huvudsakliga delar:

  • Den första delen av projektet omfattar stöd till O Mundo för att de ska kunna fortsätta sitt
    arbete med att utveckla en oberoende indikator (Radar Verde), vilken möjliggör
    kontroll av nötköttkedjan i brasilianska Amazonas och därmed kan användas för att förhindra avskogning. Med en sådan indikator blir det möjligt att veta hur utvecklingen mot en hållbar nötdjursuppfödning i Amazonasregionen går och vilka företag som verkligen arbetar för detta.
  • Den andra delen av projektet omfattar opinionsspridning om framgångarna i det nötköttsarbete som Regnskogsföreningen drivit genom samarbete med nötköttskonsulterna (se mer här).
  • Den tredje delen av projektet omfattar opinionsbildning för att mota bort inkräktare i det 37 000 km2 stora reservatet Paru, den mest hotade delen av det 280 000 km2 stora mosaikområdet med regnskogsreservat i Karib, som länge varit Regnskogsföreningens fokus.
  • Den fjärde delen av projektet består av arbete kring utvecklingen av en skötselplan för Paru-reservatet.

Resultat

Projektet är ännu ungt, men redan har hela 456 ”egendomar” som lagstridigt registrerats av lantmäteriet inuti Paru upphävts av delstatens skogsorgan. 

På kartan ovan pekar pilen mot de huvudsakliga projektområdena.

Visste du att...

För att väcka medvetenhet om miljövärden i Amazonas utfördes nyligen en expedition in i området och fann Amazonas högsta dokumenterade träd. Det finns i enstaka exemplar. Ett nytt rekord sattes; ett träd på 88,5 meter, som ett 30- våningshus. Resultatet från expeditionen fick stort mediagenomslag, till och med i internationell press.