Mosaiken

Mosaiken, stor som två tredjedelar av Sveriges yta

Bakgrund

Mosaiken är ett stort brokigt område i Karib bestående av flera reservat där vi bl.a. har varit engagerade i skyddet av Trombetas, Paru och Faro-reservaten, på totalt 7 miljoner hektar. I dessa reservat har man haft stora problem med invasioner och det är nedhugget fram till gränserna på många ställen. I Trombetas och Faro-reservaten finns idag detaljerade arbetsplaner för att skydda regnskogen, dock inte för det största reservatet, Parureservatet. I den sydöstra delen av Parureservatet är det närmast fritt fram för invadörer. Idag jobbar vår partner på att kartlägga situationen i Paru, bla i områden vars juridiska situation är oklar.


Samarbetspartner

Miljöorganisationen Imazon (Amazon Institute of People and the Environment) arbetar för att främja hållbar utveckling i Amazonas. Organisationen har funnits sedan 1990 och har sitt kontor i Belém. Sedan 2008 publicerar Imazon Deforestation Bulletin (SAD), en publikation som presenterar oberoende och transparenta data om avskogning och nedbrytning i Amazonas.


Skyddade områden

Invasioner i Trombetasreservatet har lyckats stoppas, bland annat tack vare stöd från projektet.


Målsättning

Vårt ForumCiv-stödda projekt tillsammans med Imazon utgörs av tre huvudsakliga delar:


Förstärkning av paranötssamlare

Paranötter utgör en viktig källa till inkomst för ett stort antal människor, boende strax utanför reservaten. Paranötsträden finns utspridda och på sina håll ganska koncentrerade i Mosaikregionen med natur- och urfolksreservat i Karib. I projektet ingår fyra regioner med paranötssamlare; längs Paru- och Jarifloderna samt i Serra Azul och Cupim, samtliga i det av invasioner mest drabbade reservatet Paru, och i vilket insamlingen av paranötter sker.


Paranötssamlarna är en strategiskt viktig grupp. Intäkter på hållbar grund skapas från naturreservaten och legitimerar dessa. Därtill kan samlarna bli en allierad för att bevaka mot intrång från icke hållbara aktörer, som t.ex. guldletare och nedhuggare för illegalt bete, som skadar paranötsträden och miljön. I Jamaracaruregionen i Trombetasreservatet har Imazon redan lyckats bidra till paranötssamlarnas utbildning till ”agentes ambientais”, ”miljöagenter”. De har t o m fått utbildning i skötsel av drönare, för att kartlägga paranötsträden och möjliggöra ökad, hållbar skörd, men också för att slå larm vid invasioner. Det är ett mer verkningsfullt och mindre kostsamt sätt att få en bevakning jämfört med ett osäkert polisiärt skydd.

Det aktuella projektet med ForumCiv-medel går bl. a. ut på en kartläggning av produktionskedjan runt paranötter i övriga regioner med mycket paranötsträd.

Genom tillämpning av ”Boa prácticas” (”Goda metoder”) vid skötsel, insamling, lagring och försäljning kan större skörd med lägre förluster och högre kvalité skapas på hållbar grund. En högre del av värdet kan stanna hos samlarna genom kollektiv försäljning; de står nu i ett underordnat förhållande till inköparna.

Kommunikationskampanj

En kommunikationskampanj är den andra komponenten i det pågående projektet som behövs för att väcka intresse och engagemang för Mosaiken med dess reservat. Man försöker upplysa om den ökade avskogningen som förekommer i Paru.

Som exempel valde Imazon att visa på förekomsten av de enormt höga träd som finns. En tolvdagars expedition med ett 15-tal forskare och fotografer genomfördes och ett antal jätteträd identifierades och kartlades. Det blev en stor framgång, med reportage i lokala, regionala, nationella och även internationella media. Flertalet av jätteträden finns i det konfliktdrabbade Parureservatet, inklusive det allra högsta, som syns till höger.


Utbildning av kommunala miljöråd

Den tredje komponenten består avutbildning av de kommunala miljörådeni de fem kommuner som tillsammans innehar Parureservatet. Miljöråden har en viktig funktion för reservatet men känner ofta inte ens till sina rättigheter och inflytande.

Resultat

Etablerade skyddsbaser Trombetas har upprättats. Hela 456 ”egendomar” som lagstridigt registrerats av lantmäteriet inuti Paru har nyligen till slut upphävts av delstatens skogsorgan. Det borde ha gjorts långt tidigare och att det skett nu beror på Imazons aktuella kommunikationskampanj där den ökade avskogningen i Paru framhävts. Delstatens guvernör var nyligen på det stora klimatmötet i Egypten och vill inte att delstaten ska framstå som regnskogsförstörare.

På kartan ovan pekar pilen mot de huvudsakliga projektområdena.

Visste du att...

För att väcka medvetenhet om miljövärden i Mosaiken som få känner till utfördes nyligen en expedition in i Mosaiken och angränsande del mot delstaten Amapá för att finna och dokumentera Amazonas högsta träd som finns i enstaka exemplar. Ett nytt rekord hittades; ett träd på 88,5 meter, som ett 30- våningshus. Resultatet från expeditionen fick stort mediagenomslag, till och med i internationell press.